Antikropparnas många förmågor

Antikropparnas många förmågor

Antikroppar – som i utvunnen form kallas immunglobulin – kan göra nytta vid behandling av en rad olika sjukdomar.

Immunglobulin används till exempel för behandling av Guillian Barrés syndrom (GBS). Det är en autoimmun sjukdom som orsakas av att kroppens egna antikroppar angriper nervsystemet.

Detta kan ses som en paradox: att en sjukdom som orsakas en typ av antikroppar också kan behandlas med antikroppar. Men immunförsvaret verkar ibland på ett nästan förunderligt sätt. Effekten av immunglobulinbehandling vid en sjukdom som GBS är att immunförsvaret "återställs".

Immunglobulin används också för behandling av primär immunbrist. Man tillför då antikroppar som det råder brist på i kroppen. Effekten blir att immunförsvaret stärks.

Andra sjukdomar som behandlas med immunglobulin är sekundära immunbrister såsom myelom och KLL (Kronisk Lymfatisk Leukemi) samt Kawasakis sjukdom och ITP (Immun Trombocytopen Purpura).

Det pågår mycket forskning om immunglobulin och det är inte omöjligt att vi i framtiden kan få se ännu fler användningsområden.