Vad är autoimmuna sjukdomar?

Vad är autoimmuna sjukdomar?

Autoimmunitet är sjukdomar som orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen.

Det låter kanske konstigt – och visst är autoimmunitet ett exempel på hur komplex människokroppen är. Samtidigt finns i dag god kunskap om vad som orsakar autoimmuna sjukdomar. Även om de inte alltid kan botas så finns behandling som lindrar symptomen.

Antikroppar angriper

Autoimmunitet orsakas av att vårt immunförsvar reagerar och beter sig felaktigt. Antikroppar, som ska skydda mot infektioner, kan istället skada till exempel nerverna – de vänder sig mot den egna kroppen och förvandlas från vänner till fiender. De kan också skada andra vävnader.

Det är något av en olycklig slump att antikroppar har en struktur som gör att de kan bita sig fast på nervtrådarna. När det sker så störs nervsignalerna, ibland till följd av en inflammation. Budskap som nervsystemet vill förmedla mellan exempelvis hjärna och fingrar når inte fram. Följden blir ofta att muskler och känsel påverkas.

Exempel på autoimmuna sjukdomar är Guillain-Barrés syndrom (GBS), reumatoid artrit (RA), multipel skleros (MS) och diabetes (DM typ 1). Det är inte bara nervsystemet som kan drabbas. Vid typ 1-diabetes angrips bukspottskörteln och vid reumatoid artrit angrips kroppens leder.

Autoimmuna sjukdomar kan även orsakas av andra mekanismer. Till exempel immunkomplex. Antikropparna fastnar då på ett främmande eller kroppseget ämne (antigen). Det kan orsaka en lokal inflammation som kan skada till exempel njurar, muskler och hud. Även T-lymfocyter, som normalt ska angripa virusinfekterade och canceromvandlade celler, kan ta fel och angripa friska celler.

Vanligast hos vuxna

Autoimmunitet kan bryta ut när som helst i livet. Det vanligaste är i vuxen ålder. Symptom kan komma smygande under flera år. Det kan börja som en vag trötthet i en muskel, och utvecklas till svårigheter att röra muskeln. Symptom kan också komma plötsligt och vara övergående.

Exakt varför autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan utlösa en autoimmun sjukdom. Det är också känt att kvinnor drabbas oftare än män.

Viktigt vara uppmärksam på symptom

Många autoimmuna sjukdomar kan inte botas. Däremot finns ofta möjlighet att mildra symptomen. För den som är sjuk kan behandling innebära bättre livskvalitet med mindre smärta och obehag.

Ju förr autoimmunitet upptäcks desto bättre. Tidig behandling kan i vissa fall bromsa utvecklingen. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på symptom och utreda misstankar på ett tidigt stadium.