Vi står till förfogande 24 timmar

Fokus på möjligheter

När man drabbas av negativa och traumatiska händelser, som att insjukna i GBS, är det livsviktigt att fokusera på möjligheter. En positiv samverkan med familj, vänner, sjukvårdspersonal och kuratorer, tillgång till den nödvändiga medicineringen är grund för att kunna mobilisera alla krafter som behövs för att komma vidare.

Ibland kan man dock behöva någonting mer, för att orka vara positiv och se framåt. Varken mamma, läkaren eller sjukgymnasten har legat förlamad, inte kunnat gå på toa själv eller varit förhindrad att kunna lyfta upp sin sprattlande tvååring. Förnuftsmässigt förstår man att de "menar väl" och pratar utifrån sin erfarenhet och kunskap "men vad vet de?", tänker man i sina svartaste stunder. Då finns GBS Stödgruppen ett telefonsamtal eller mail bort.

Vi är alla före detta GBS-patienter som gått igenom samma saker som du och vi är levande bevis på att det blir betydligt bättre. Tillsammans med våra anhöriga finns vi som stöd för dig!

Dessutom har vi en del råd och tips, som kan vara riktigt bra, innan eller när du har "kört fast". Framför allt kan vi ge dig en knuff i rätt riktning för att hjälpa dig att tänka positivt, göra dig uppmärksam på de små nyanserna som är tecken på tillfrisknande och se möjligheter för att komma ur den situation du befinner dig i. Vi har lyckats många gånger.

Vi i stödgruppen vet att tillfrisknandet inte går att forcera fram, vi får helt enkelt invänta kroppens läkningsprocess och anpassa träning och vårt övriga liv efter den. Men kom ihåg att du inte behöver sitta med frågorna själv. Det finns mycket information på olika patient inriktade hemsidor, skriven både av professionell vårdpersonal och av medpatienter.

Cilla