Guillain Barrés syndrom - GBS

Guillain-Barrés syndrom - GBS

Guillain-Barrés syndrom är en akut inflammatorisk sjukdom. Sjukdomen kännetecknas av snabbt tilltagande muskelsvaghet.

Nervsignalerna skadas

GBS orsakas av antikroppar som angriper perifera nervtrådar. Det vill säga nerver utanför hjärna och ryggmärg. På så sätt är GBS också en neurologisk sjukdom.

När antikroppar binder till nervtrådar så bryts ett lager av isolerande fett (myelin) ned. Konsekvensen blir att nervsignalerna får svårare att nå fram. Ibland når signalerna inte fram alls.

Det är detta som orsakar påverkan på muskelstyrka och känsel.

Symptom

GBS börjar ofta med en konstig känsla i tår, fötter, händer och fingrar. Känseln kan snabbt försvinna. Det är inte ovanligt med värk i korsryggen och i skinkorna.

Kraften i benen och därefter i armarna minskar i rask takt. Efter något dygn blir det allt tydligare att något är fel.

Sjukdomen kan utvecklas mycket snabbt. Redan efter ett till två dygn efter de första symptomen kan patienten vara förlamad med allvarlig nedsättning av andning och hjärtverksamhet.

Orsak

GBS kan uppstå av att något går fel i kroppens immunförsvar. Två av tre personer som drabbas av GBS har rapporterat att de har haft någon infektion strax före insjuknandet.

Det är vanliga infektioner i hals, luftrör, mage och urinvägar som kan föregå GBS. Sjukdomen kan också utlösas av vaccinationer och vissa mediciner.

Behandling

GBS kan behandlas med immunglobuliner. Behandlingen ges intravenöst i hög dos.

Flertalet av de som drabbas av GBS tillfrisknar.

Tidsfaktorn är viktig för möjligheten till återhämtning. Det gäller att få behandling så fort som möjligt. Det är därför viktigt att snabbt komma till sjukhus där behandling och eventuellt intensivvård kan ges.

Källa: GBS-stödgruppen