Hantering av IVIG-läkemedel

Att tänka på före, efter och under behandling


 • Om patienten har feber eller andra symptom på infektion bör behandlande läkare rådfrågas.
 • Läkemedlet ska vara rumstempererat när det ges. Det blir lättare att hantera och administrera läkemedlet när det är rumstempererat.
 • Skaka inte läkemedelsflaskorna på grund av risken för skumbildning.
 • Immunglobulinet får inte blandas med andra läkemedel.
 • Dokumentera alltid batchnummer i journalen. Immunglobuliner är en blodprodukt och via flaskornas batchnummer kan blodgivarna spåras om det skulle behövas.
 • Kontrollera patientens vikt eftersom dosen beräknas utifrån vikten.
 • Mät patientens puls och blodtryck innan behandlingen börjar.
 • Infusionen ges intravenöst.
 • För att underlätta infusionen kan infusionsset med kopplingssystem eller storpåse användas (se bild 4 och bild 7 nedan).
 • Infusionen bör ges med hjälp av en infusionspump för att säkerställa att den ges med rätt hastighet.
 • Trappa upp infusionshastigheten enligt rekommendation, se FASS. Det finns hjälpmedel i form av upptrappningsscheman.
 • Om patienten fått behandling med immunglobuliner tidigare räcker det med 20 minuters observation efter avslutad behandling. Om patienten behandlas för första gången, rekommenderas en timmes observation efter avslutad behandling.

Så här hängs färdigblandad IVIG-lösning upp


pdf IVIG upphängning

h

1. Observera att den integrerade hängaren ser olika ut på olika IVIG-läkemedel.

h

2. Hängaren sitter bakom etiketten, lossa på etiketten för att nå hängaren.

h

3. Använd den integrerade hängaren för att hänga upp flaskan.