Vad är immunologi?

Vad är immunologi?

Vetenskapsmän och läkare har länge fascinerats av immunförsvaret. Det har gett oss ovärderlig kunskap om ett av kroppens mest avancerade system.

Immunologin – som läran om immunförsvaret heter – har bland annat kunnat användas för att utveckla betydelsefulla medicinska behandlingar. Alltifrån vaccinationer till behandlingar med immunglobuliner.

Traditionell immunologi har handlat om att förstå hur kroppen bekämpar smittämnen (patogener) och om hur man kan stärka immunförsvaret.

I dag finns en rad områden inom immunologin. Sedan mer än ett halvt sekel har mycket forskning exempelvis handlat om när immunförsvaret i vissa fall inte beter sig som vi önskar – som när antikroppar skadar nervtrådar och orsakar skada istället för att bekämpa smittämnen.

Allergier och avstötning av transplanterade organ är exempel på andra tillstånd när immunförsvaret inte beter sig som det ska eller som vi önskar.

Immunologin erbjuder i dag stor kunskap inom en rad behandlingsområden. Ändå fortsätter immunförsvaret att fascinera. Ny kunskap och förfinade mediciner tillkommer i takt med att forskningen går framåt.

Läs mer om hur immunförsvaret fungerar