Om IVIG-läkemedel

IVIG är den generella benämningen på immunglobulin som ges intravenöst.

Immunglobulin kan även ges subkutant. Fördelen med intravenös behandling är att man kan ge högre doser, vilket är aktuellt vid autoimmuna sjukdomar.

IVIG-läkemedel består till stor del av IgG, som är kroppens vanligaste antikropp. Immunglobulin i höga doser har en stabiliserande effekt på immunförsvaret. Det används framför allt vid immunbristsjukdomar då patienten har för låga nivåer av antikroppar (immunbrist). Men det har också effekt på olika autoimmuna tillstånd.

Den stabiliserande effekten som är önskvärd vid autoimmunitet kan uppstå på olika sätt. Immunglobulinet kan blockera de antikroppar som vänt sig mot kroppens egen vävnad. Det kan också påverka immunförsvarets lymfocyter som producerar skadliga antikroppar.

Läs mer om Takedas IVIG läkemedel på https://www.takeda.com/sv-se/