Om antikroppar

Om antikroppar

Antikroppar är en del av kroppens immunförsvar. Deras viktigaste uppgift är att upptäcka smittämnen. Smittämnena kan vara bakterier, virus, maskar, parasiter eller svampar.

Antikroppar är proteiner som ser ut ungefär som en kräfta med två klor. De har förmåga att binda vid smittämnets ytmolekyler, antigen, och underlätta för vita blodkroppar att bekämpa smittämnet.

I undantagsfall kan antikropparna vända sig mot den egna kroppen. De förvandlas då från vän till fiende.

Antikropparna kan till exempel binda vid nervtrådar. Följden kan bli ett sjukdomstillstånd som orsakar exempelvis försvagade muskler, stickningar i fingrarna eller domnande fötter.

Antikroppar, i utvunnen form, används sedan länge för medicinsk behandling. De kallas då immunglobuliner (lg) eller gammaglobuliner.