Information och samtycke i samband med registrering av personuppgifter

När du begär kontakt med Takeda, begär svar på en fråga, bidrar med personliga synpunkter/erfarenheter, eller när du anmäler dig till utbildning/kurs/evenemang, beställer material, en prenumeration eller ett nyhetsbrev, lämnar du personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ärende och ibland annan information om dig själv) och samtycker samtidigt till att Takeda behandlar uppgifterna på sätt som beskrivs nedan.

De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för att fullgöra det aktuella ärendet samt för eventuellt fortsatta kontakter i ärendet. Dina uppgifter lagras och behandlas elektroniskt enligt våra krav på säkerhet i en databas och sparas så att vi kan tillgodose dina önskemål eller din beställning. Uppgifterna lämnas inte ut till annan om inte detta särskilt anges. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för det aktuella ändamålet. Tänk på att inte uppge mer personuppgifter än vad som behövs för att få ditt ärende hanterat på ett tillfredsställande sätt.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke, begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat och meddela att du inte längre önskar motta svar i ärendet från Takeda. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt. Du har rätt att en gång per år utan kostnad begära information om Takeda behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter som i så fall behandlas. Använd någon av följande metoder och glöm inte att ange fullständiga uppgifter och i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Takeda. Utan denna information saknar vi möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter:

1. Via e-post till Takeda infosweden@takeda.com
2. Via brev till Takeda Sverige, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm