Riktlinjer och varningstecken

Inför din immunglobulinbehandling
– Information till dig som är patient

Broschyren vänder sig till patienter. Den ger en grundläggande översikt om immunförsvaret och beskriver hur behandling med immunglobuliner går till. Broschyren fungerar som ett översiktligt och lättläst material att överlämna till dina patienter.

Beställ broschyren här >>